ฝุ่นกับไฟฟ้าสถิตเกี่ยวข้องกันอย่างไร

ฝุ่นกับไฟฟ้าสถิตเกี่ยวข้องกันอย่างไร

 

ไฟฟ้าสถิตเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง เมื่อมีฝุ่นมาติดเกาะชิ้นงาน จะมีโอกาสที่จะทำให้ชิ้นงานเสียหายได้ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอิเล็คทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ

 

 

ทำไมไฟฟ้าสถิตถึงเป็นปัญหา

     ในสภาพแวดล้อมในการทำงานของเรา ไฟฟ้าสถิตเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสนใจ นอกจากไฟฟ้าสถิตจะมีผลต่อคน  เมื่อไปสัมผัสกับวัสดุประเภทตัวนำแล้ว ทำให้รู้สึกสะดุ้งเหมือนถูกไฟช็อตแล้ว ไฟฟ้าสถิตยังส่งผลต่อกระบวนการในการผลิตต่างๆ อีกด้วย

 


     ปัจจุบันชิ้นงานอิเลคทรอนิคส์นับวันจะมีขนาดเล็กลงและประสิทธิภาพที่สูงขึ้น  การมีวงจรไฟฟ้ามากมายในขนาดของชิ้นงานที่เล็กลง จะส่งผลให้ชิ้นงานยิ่งไวต่อ ไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตจะถูกส่ง จากคนงานในสายการผลิต เครื่องมือ และอุปกรณ์อื่นๆ ไปยังชิ้นงานอิเล็คทรอนิคส์  ซึ่งมีผลทำให้คุณสมบัติทางไฟฟ้าของชิ้นงานเหล่านั้นเปลี่ยนไป  อาจจะเป็นการลดคุณภาพลงหรือทำลายชิ้นงาน มีการศึกษาและพบว่ามากกว่า 50% ของชิ้นงานที่เสียหายล้วนมีผลมาจากไฟฟ้าสถิต

Anti Static คืออะไร

Anti Static คืออะไร

 

การทำงานของสาร Antistatic

     สาร antistatic ที่เติมลงไปในเนื้อพลาสติกจะกระจายตัวในเนื้อพลาสติก เมื่อระยะเวลาผ่านไปสาร antistatic จะเคลื่อตัว(migrate) ไปที่ผิวของพลาสติก จัดเรียงตัวเป็นชั้นเคลือบผิวพลาสติกไว้ แล้วจะทำหน้าที่จับความชื้นในอากาศซึ่งจะช่วยให้ลดการประทุของประจุ ไฟฟ้าสถิตบนผิวพลาสติกได้ สาร Antistatic นี้จะมีส่วนที่จับกับความชื้นในอากาศ (ส่วนที่ช่วยชอบน้ำ = Hydrophilic) และส่วนที่จับกับผิววัสดุ (ส่วนที่ไม่ชอบน้ำ = Hydrophobic) ซึ่งจะช่วยลดค่าควาต้านทานไฟฟ้า (surface resistivity) บนผิวพลาสติก (10¹⁰ – ₁₀¹² ohm/sq) ทั้งนี้อัตราการเคลื่อนตัวของสาร Antistatic จากเนื้อพลาสติกไปยังผิวจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้

1. เวลา

          – Short term กระจายตัวไปยังผิวภายใน 24 ชั่วโมง
          – Long term กระจายตัวไปยังผิวภายใน 48 ชั่วโมง

 

2. ปริมาณสาร Antistatic

          – สาร Antistatic มาก กระจายตัวได้เร็ว

 

3. อุณหภูมิ

          – อุณหภูมิสูง กระจายตัวได้เร็ว
         

ข้อจำกัดของสาร Antistatic

 

  • ต้องเกิดการกระจายตัวของสารไปยังผิวพลาสติกก่อนการทำงาน
  • มีระยะเวลาในการกระจายตัวของสารก่อนการเกิดผลการป้องกันการประทุ
  • การป้องกันหรือประสิทธิภาพขึ้นกับปริมาณความชื้นในสิ่งแวดล้อม
  • มีอายุการใช้งาน
  • ทำให้เกิดคราบ oil และ wet blocking

 

ไฟฟ้าสถิตคืออะไร

ไฟฟ้าสถิตคืออะไร

 

ไฟฟ้าสถิต คือ ประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากความไม่สมดุลย์ของอิเล็กตรอนบนพื้นผิวของวัสดุ ความไม่สมดุลย์ของอิเล็กตรอน ทำให้เกิดสนามไฟฟ้าที่สามารถวัดได้ และสนามไฟฟ้าก็จะมีผลหรือมีอิทธิพลต่อวัสดุที่อยู่รอบๆ Electrostatic Discharge หรือ ESD คือการถ่ายประจุระหว่างวัสดุหรือชิ้นส่วนของวัสดุที่มีศักดิ์ไฟฟ้าต่างกัน ไฟฟ้าสถิตบนวัสดุมีหน่วยเป็นโวลต์เตจ (voltage) หรือเรียกทั่วไปว่าโวลต์

 

ESD

 

ขบวนการที่วัสดุสัมผัสและแยกออกจากกัน ทำให้อิเล็กตรอนมีการเคลื่อนย้ายถ่ายเทประจุ ทั้งนี้ขึ้นกับขนาดของพี้นที่สัมผัส ความเร็วของการแยกออกจากกัน ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative humidity)  และองค์ประกอบอื่นอีกหลายอย่าง