ฝุ่นกับไฟฟ้าสถิตเกี่ยวข้องกันอย่างไร

ฝุ่นกับไฟฟ้าสถิตเกี่ยวข้องกันอย่างไร

ฝุ่นกับไฟฟ้าสถิตเกี่ยวข้องกันอย่างไร

 

ไฟฟ้าสถิตเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง เมื่อมีฝุ่นมาติดเกาะชิ้นงาน จะมีโอกาสที่จะทำให้ชิ้นงานเสียหายได้ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอิเล็คทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ

 

 

ทำไมไฟฟ้าสถิตถึงเป็นปัญหา

     ในสภาพแวดล้อมในการทำงานของเรา ไฟฟ้าสถิตเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสนใจ นอกจากไฟฟ้าสถิตจะมีผลต่อคน  เมื่อไปสัมผัสกับวัสดุประเภทตัวนำแล้ว ทำให้รู้สึกสะดุ้งเหมือนถูกไฟช็อตแล้ว ไฟฟ้าสถิตยังส่งผลต่อกระบวนการในการผลิตต่างๆ อีกด้วย

 


     ปัจจุบันชิ้นงานอิเลคทรอนิคส์นับวันจะมีขนาดเล็กลงและประสิทธิภาพที่สูงขึ้น  การมีวงจรไฟฟ้ามากมายในขนาดของชิ้นงานที่เล็กลง จะส่งผลให้ชิ้นงานยิ่งไวต่อ ไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตจะถูกส่ง จากคนงานในสายการผลิต เครื่องมือ และอุปกรณ์อื่นๆ ไปยังชิ้นงานอิเล็คทรอนิคส์  ซึ่งมีผลทำให้คุณสมบัติทางไฟฟ้าของชิ้นงานเหล่านั้นเปลี่ยนไป  อาจจะเป็นการลดคุณภาพลงหรือทำลายชิ้นงาน มีการศึกษาและพบว่ามากกว่า 50% ของชิ้นงานที่เสียหายล้วนมีผลมาจากไฟฟ้าสถิต

Anti Static คืออะไร

Anti Static คืออะไร

Anti Static คืออะไร

 

การทำงานของสาร Antistatic

     สาร antistatic ที่เติมลงไปในเนื้อพลาสติกจะกระจายตัวในเนื้อพลาสติก เมื่อระยะเวลาผ่านไปสาร antistatic จะเคลื่อตัว(migrate) ไปที่ผิวของพลาสติก จัดเรียงตัวเป็นชั้นเคลือบผิวพลาสติกไว้ แล้วจะทำหน้าที่จับความชื้นในอากาศซึ่งจะช่วยให้ลดการประทุของประจุ ไฟฟ้าสถิตบนผิวพลาสติกได้ สาร Antistatic นี้จะมีส่วนที่จับกับความชื้นในอากาศ (ส่วนที่ช่วยชอบน้ำ = Hydrophilic) และส่วนที่จับกับผิววัสดุ (ส่วนที่ไม่ชอบน้ำ = Hydrophobic) ซึ่งจะช่วยลดค่าควาต้านทานไฟฟ้า (surface resistivity) บนผิวพลาสติก (10¹⁰ – ₁₀¹² ohm/sq) ทั้งนี้อัตราการเคลื่อนตัวของสาร Antistatic จากเนื้อพลาสติกไปยังผิวจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้

1. เวลา

          – Short term กระจายตัวไปยังผิวภายใน 24 ชั่วโมง
          – Long term กระจายตัวไปยังผิวภายใน 48 ชั่วโมง

 

2. ปริมาณสาร Antistatic

          – สาร Antistatic มาก กระจายตัวได้เร็ว

 

3. อุณหภูมิ

          – อุณหภูมิสูง กระจายตัวได้เร็ว
         

ข้อจำกัดของสาร Antistatic

 

  • ต้องเกิดการกระจายตัวของสารไปยังผิวพลาสติกก่อนการทำงาน
  • มีระยะเวลาในการกระจายตัวของสารก่อนการเกิดผลการป้องกันการประทุ
  • การป้องกันหรือประสิทธิภาพขึ้นกับปริมาณความชื้นในสิ่งแวดล้อม
  • มีอายุการใช้งาน
  • ทำให้เกิดคราบ oil และ wet blocking

 

ไฟฟ้าสถิตคืออะไร

ไฟฟ้าสถิตคืออะไร

ไฟฟ้าสถิตคืออะไร

 

ไฟฟ้าสถิต คือ ประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากความไม่สมดุลย์ของอิเล็กตรอนบนพื้นผิวของวัสดุ ความไม่สมดุลย์ของอิเล็กตรอน ทำให้เกิดสนามไฟฟ้าที่สามารถวัดได้ และสนามไฟฟ้าก็จะมีผลหรือมีอิทธิพลต่อวัสดุที่อยู่รอบๆ Electrostatic Discharge หรือ ESD คือการถ่ายประจุระหว่างวัสดุหรือชิ้นส่วนของวัสดุที่มีศักดิ์ไฟฟ้าต่างกัน ไฟฟ้าสถิตบนวัสดุมีหน่วยเป็นโวลต์เตจ (voltage) หรือเรียกทั่วไปว่าโวลต์

 

ESD

 

ขบวนการที่วัสดุสัมผัสและแยกออกจากกัน ทำให้อิเล็กตรอนมีการเคลื่อนย้ายถ่ายเทประจุ ทั้งนี้ขึ้นกับขนาดของพี้นที่สัมผัส ความเร็วของการแยกออกจากกัน ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative humidity)  และองค์ประกอบอื่นอีกหลายอย่าง

STATIC FLOR

STATIC FLOR

STATIC FLOR

 

      จำหน่ายและรับติดตั้งแผ่นกระเบื้องยางป้องกันไฟฟ้าสถิต (ESD Control vinyl Flooring) แผ่นกระเบื้องยางใช้ผง PVC เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต รวมกับสารเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆ เช่นสารเพิ่มความเสถียรเพื่อคงขนาดของแผ่นกระเบื้องยาง พลาสติกเป็นตัวช่วยให้เกิดความนุ่ม ผงคาร์บอนเป็นตัวสร้างเครือข่ายในการกระจายประจุไฟฟ้า สีเพื่อให้ได้สีสรรที่ต้องการ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ 02-970-7330, 089-138-3255

 

Static Flor


Dissipative & Conductive PVC

 

 

     ระหว่างกระบวนการผลิตกระเบื้องยางถูกอัดด้วยแรงดันสูงทำให้ได้กระเบื้องยางที่มีความหนาแน่นสูง ส่งผลให้สามารถรับแรงกดได้ดี ทนต่อการขูดขีด ไม่เป็นรอยง่าย เมื่อผลิตเสร็จจะมีลวดลายบนแผ่นกระเบื้องยางคล้ายกับหินอ่อน

 

 

คุณสมบัติพิเศษ

 

1.  เป็นเนื้อเดียวกันตลอดทั้งแผ่น
2.  รับแรงกดได้สูง (1500 psi)  ทนทานต่อการฉีกขาด / การขูดขีด
3.  ผิวหน้ามีความเงางาม สิ่งสกปรกไม่ยึดเกาะ  ทำความสะอาดง่าย
4.  ทนทานต่อการไหม้ไฟ  ไม่ลามไฟ
5.  ทนทานต่อสารเคมี
6.  มีคุณสมบัติในการป้องกันไฟฟ้าสถิตตลอดอายุการใช้งาน
7.  ไม่มีส่วนผสมของ DOP (DOP Free)  ที่จะก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
8.  ผลิตตามมาตรฐานเพื่อสิ่งแวดล้อม  RoHS  ของสหภาพยุโรป (EU)
9.  มีให้เลือกทั้ง STATIC DISSIPATIVE PVC (106-109 ohm)  และ CONDUCTIVE PVC (2.5X104-106 ohm)
10.  มีหลายสีให้เลือก

 

Electrostatic Discharge Wallcovering

      The surface-active agent is used as an antistatic agent, and the wallcovering has an insulation resistance of 10^8Ω (ความต้านทาน 10^8Ω)

 

การติดตั้ง Conductive PVC

 

1.  พื้นที่จะทำการติดตั้งกระเบื้องยาง Conductive PVC ควรเป็นพื้นปูนขัดมัน โดยพื้นต้องปราศจากรอยแตก  ร่อง  รู  ถ้ามีจะต้องทำการอุดรูหรือรอยแตกนั้นให้เรียบร้อยก่อนที่จะดำเนินการติดตั้ง

2.  พื้นจะทำการรติดตั้งกระเบื้อง Conductive PVC จะต้องมีความแข็งแรง  แห้ง  วัดค่าความชื้นในพื้นได้ไม่เกิน 7%  (ถ้าเป็นพื้นใหม่หรือพื้นที่เพิ่งก่อสร้างเสร็จ ควรจะปล่อยให้พื้นแห้งอย่างน้อยประมาณ  30  วัน) ปราศจากฝุ่น และได้ระดับ (ค่าต่างกันไม่เกิน  3 มม. ในระยะ  3 เมตร)

3.  อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการติดตั้งกระเบื้อง Conductive PVC ควรจะอยู่ประมาณ  25 – 35ºC  และ ควรเป็นพื้นที่  ที่มีการถ่ายเทอากาศที่ดี

4.  กระเบื้อง Conductive PVC ควรเป็นแผ่นที่ผลิตใน LOT เดียวกัน สีและขนาดเป็นไปตามความต้องการ

5.  การสื่อไฟฟ้า (Conductive Adhesive) ควรเป็นการที่ผู้ผลิต Conductive PVC แนะนำให้ใช้

6.  เริ่มทำการติดตั้งโดยเทกาวลงบนพื้น ใช้เกรียงปาดกาวที่มีระยะซี่ควาามเหมาะสม  ปาดกาวแล้วรอให้กาวเซ็ตตัว จากนั้นวางเทปทองแดง

7.  เทปทองแดง (Copper Tape) เป็นวัสดุที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างกระเบื้อง Conductive PVC กับระบบกราวน์ (Ground) เพื่อกระจายไฟฟ้าสถิต  โดยเทปทองแดงมีความหนา 0.05 มม. และกว้าง 20 มม.การวางเทปทองแดงให้วางห่างกันทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ที่ระยะ 3×3 เมตร ก่อนติดตั้งกระเบื้องยาง Conductive PVC

8.  เมื่อติดตั้งกระเบื้องยางเต็มพื้นที่ ให้ใช้ลูกกลิ้งขนาดน้ำหนัก 50 กก.กลิ้งให้ทั่วบริเวณเพื่อให้กระเบื้องยางติดแน่นสนิทกับพื้น

9.  ใช้เครื่องเซาะร่อง ทำการเซาะร่องตรงรอยต่อระหว่างแผ่นกระเบื้องยาง โดยให้เซาะลงไปที่ระยะ 2/3  ของความหนากระเบื้องยาง

10. ทำการเชื่อมร่องที่เซาะเอาไว้  โดยใช้เครื่องเชื่อม

11. เส้นเชื่อมพลาสติก (Welding Rod) ควรเป็นสีเดียวกันกับกระเบื้องยาง Conductive PVC และมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  3 – 5 มม.

12. ตัดเส้นเชื่อมให้เสมอกับผิวกระเบื้องยาง Conductive PVC

13. คราบสกปรกที่เกาะผิวกระเบื้องยาง Conductive PVC สามารถเช็ดออกโดยใช้น้ำผสมผงซักฟอก

14. เชื่อมต่อเทปทองแดงเข้ากับ BOX GROUND

15. ติดตั้ง BOX GROUND ที่ผนังห้องหรือตำแหน่งที่เหมาะสม จากนั้นทำการวัดค่าความต้านทานของกระเบื้องยางเทียบกับ Ground  โดยตำแหน่งในการวัดให้วัดห่างกันที่ระยะ 3 ฟุต ทำการบันทึกค่าและส่งเป็นรายงานให้ผู้ควบคุมงาน

16. การเข้าใช้พื้นที่สามารถทำได้หลังจากกาวแห้งสนิท  ซึ่งปกติแล้วจะใช้เวลาประมาณ  48  ชั่วโมง

 

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ บริษัท โคฟุกุ ซาบิซึ จำกัด (ประเทศไทย) โทร. 02-970-7330, 089-138-3255

LONSEAL FLOORING

LONSEAL FLOORING

แผ่นปูพื้นป้องกันไฟฟ้าสถิต

 

     จำหน่ายและรับติดตั้งแผ่นปูพื้นป้องกันไฟฟ้าสถิต (ESD Control vinyl Flooring) แบรนด์ Lonseal ทั้งชนิดแผ่นและชนิดม้วน ใช้สำหรับปูพื้น ปูผนัง หรือปูเพดาน เพื่อความสะอาดของห้อง และปราศจากฝุ่นที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าสถิต เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมแผนกการวิจัยต่างๆ สินค้าเป็นวัสดุวอลเปเปอร์สำหรับตกแต่งภายใน ที่มีคุณสมบัติต้านทานฝุ่นที่ทันสมัย นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น สนใจสอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-970-7330, 089-138-3255

   

Lonseal flooring

Lonseal

     แผ่นพื้นและวอลเปเปอร์ป้องกันฝุ่นและป้องกันไฟฟ้าสถิต ผู้นำเข้าและจำหน่ายพร้อมบริการติดตั้ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มโทร. 02-970-7330, 089-138-3255

 

cats-2-horz-2

 

ขนาดของม้วน : 1.82mX9mX2mm

 

 

LONSEAL CATALOG

คุณสามารถเลือกสีและลายพื้นที่ต้องการได้ รายละเอียดตามแคทตาล็อกด้านล่างนี้เลย

 

ภาพการติดตั้งแผ่นปูพื้น

 

 

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ บริษัท โคฟุกุ ซาบิซึ จำกัด (ประเทศไทย) โทร. 02-970-7330, 089-138-3255

ข้ามไปยังทูลบาร์